Fent xarxa: formació en ensenyament-aprenentatge de llengües a Ciutat Vella

Dra Carme Flores i Dra Caterina Sugrañes Ens trobem la Caterina Sugrañes  i la Carme Flores al bar de la facultat i, tot fent un cafè, valorem i avaluem la formació que la Caterina va desenvolupar el curs passat (2018-2019) amb mestres en actiu del districte de Ciutat Vella en el marc dels Seminaris de Formació que ofereix els Serveis Educatius.. Com va sorgir aquesta formació? I per què amb mestres d’un districte en concret? Què tenia de particular aquest districte?  Havia estat treballant amb la mestra d’anglès de l’escola Collasso i Gil durant un temps. Fins llavors a l’escola,… Continuar »


Xarxes de corresponsabilitat socioeducativa: un nou repte per a la governança del Sistema Educatiu

Mireia Civís i Jordi Longás Presentem aquí les 10 línies que a mode de full de ruta clouen el capítol intitulat “Xarxes de corresponsabilitat socioeducativa: un nou repte per a la governança del Sistema Educatiu” de l’Anuari de la Fundació Jaume Bofill 2018: Reptes de l’educació a Catalunya, dirigit per Jordi Riera. Es tracta de propostes que apunten cap a un nou model d’Estat Relacional, que descentralitza al màxim el Sistema Educatiu i promou la seva connexió amb altres actors també implicats en el fet socioeducatiu: Elaborar pactes integrals en l’àmbit comarcal i local, de caràcter estratègic, que contemplin l’educació dins i… Continuar »


CREATIVITAT -2, TOM CARR: ‘LA MEVA RECERCA’

Imma Panadès,    ÀREA D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA Com a segona part de l’anterior escrit ‘CREATIVITAT -1’  (16 -1- 2019) ens estendrem breument, fent atenció a un procés creatiu concret com el que narra un artista en la descripció del seu propi treball.  Prenem així l’article de Tom Carr ‘LA MEVA RECERCA’ publicat també a Tribuna d’Educació (14 -10- 2018) i tractem d’examinar-lo  a partir del marc teòric plantejat aleshores, intentant identificar alguns dels trets que ens semblen rellevants. El primer que es fa patent en les seves paraules és la vivència de l’empresa creativa com un repte. Aquest desafiament… Continuar »


L’ecosistema informacional actual: seduïts per les pantalles

Miquel Àngel Prats – @maprats  Professor titular de tecnologia educativa a la FPCEE Blanquerna-URL Àrea de TIC dels estudis d’educació En l’última enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars realitzada per l‘INE a finals de 2018, alguns dels resultats obtinguts són molt reveladors. En el cas de les llars amb accés a Internet els resultats assenyalen que el 86,4% de les llars espanyoles té accés a la Xarxa, enfront del 83,4% de l’any anterior. Pel que fa al tipus de connexió, a Espanya hi ha gairebé 14,1 milions de llars que tenen accés a Internet per banda… Continuar »


Economia circular: de què estem parlant?

Ignasi Oró Àrea de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials Reciclar, reduir, reutilitzar, consum responsable, respecte al medi ambient, educació mediambiental, sostenibilitat, i més recentment economia circular. Totes aquestes paraules tenen una connexió molt clara: quina és i quina ha de ser la nostra relació amb l’entorn natural i socioeconòmic. En les línies següents ens centrarem en l’economia circular, un model teòric relacionat amb totes les paraules citades. Parlem-ne. A la natura no hi ha escombraries ni abocadors, tot es recicla. Per contra, en els països desenvolupats produïm, fem servir i llencem d’una manera desfermada i anem cap a… Continuar »


Rellevància de la docència compartida en la formació de mestres

En els últims anys, la docència compartida ha esdevingut una pràctica d’ensenyament  cada cop més estesa a les escoles que incorporen un model d’aprenentatge centrat en l’alumnat. La cultura col·laborativa entre el professorat és essencial per desenvolupar entorns d’aprenentatge actius i innovadors que donin resposta als reptes educatius del s. XXI (Miquel i Duran, 2017; OECD, 2017). Per aquest motiu, volem reflexionar sobre la importància de desenvolupar la docència compartida en el context escolar i també universitari en la formació dels mestres. Entenem per docència compartida el treball col·laboratiu i reflexiu entre dos o més docents a l’aula, almenys, en… Continuar »


Any Brossa, més enllà de la celebració del centenari del seu naixement.

Dra. Míriam Turró Amorós Aquest any 2019, celebrem el centenari del naixement de Joan Brossa; un artista que sense proposar-s’ho, podríem dir que va esdevenir un especialista en la didàctica de la llengua i la literatura. Sovint, els infants quan s’inicien en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura s’hi introdueixen des del joc, des de la descoberta d’un codi que els permet aproximar-se al món dels adults; que els possibilita resoldre situacions de la vida quotidiana (llegir les instruccions d’un joc, d’una recepta,…), o bé accedir al coneixement. Però sobretot els obre la porta al gaudi del text escrit. A… Continuar »


Aventures d’aprenentatge. Construir escola amb el treball per projectes. Mar Esteve Ràfols

Mar Esteve Ràfols és doctora en pedagogia i professora de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport-Blanquerna. Acaba de publicar el seu llibre Aventures d’aprenentatge. En ell relata una pràctica transformadora que converteix els infants en protagonistes actius del seu aprenentatge. Recomanem la seva lectura, així com ho faJordi Llavina en el seu article d’opinió  a La Vanguardia :  //www.lavanguardia.com/opinion/20190403/461440299378/aventuras-de-aprendizaje.html         http://eumoeditorial.com/aventures-aprenentatge-171836 Àrea de Pedagogia  


Aventures d’aprenentatge. Construir escola amb el treball per projectes. Mar Esteve Ràfols

Mar Esteve Ràfols es doctora en pedagogía y profesora de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte-Blanquerna. Acaba de publicar su libro Aventuras de aprendizaje. En él relata una práctica transformadora que convierte a los niños en protagonistas activos de su aprendizaje. Recomendamos su lectura, del mismo modo que lo hace Jordi Llavina en su artículo de opinión en La Vanguardia: //www.lavanguardia.com/opinion/20190403/461440299378/aventuras-de-aprendizaje.html             http://eumoeditorial.com/aventures-aprenentatge-171836 Àrea de Pedagogia


EL MODEL LINGÜÍSTIC DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA. L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES EN UN CONTEXT EDUCATIU MULTILINGÜE I MULTICULTURAL

Com que en la anterior Tribuna Educativa ja vàrem parlar sobre els aspectes acadèmics i socioemocionals que aporta un enfocament plurilingüe integrador a l’aula de llengües estrangeres i pròpies, i a l’aula d’AICLE, ara ens centrarem en les línies d’actuació i de recerca que creiem que són d’interès per tal de continuar aprofundint en el potencial enriquidor d’aquest enfocament. Ens centrarem en 3 punts principalment: Formació del professorat la creació de material d’aprenentatge fonamentat per desenvolupar la competència plurilingüe la connexió amb la neurociència   1. Primer, hem d’entendre que la prioritat no és comptar amb professorat que sigui nadiu… Continuar »