Any Brossa, més enllà de la celebració del centenari del seu naixement.

Dra. Míriam Turró Amorós Aquest any 2019, celebrem el centenari del naixement de Joan Brossa; un artista que sense proposar-s’ho, podríem dir que va esdevenir un especialista en la didàctica de la llengua i la literatura. Sovint, els infants quan s’inicien en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura s’hi introdueixen des del joc, des de la descoberta d’un codi que els permet aproximar-se al món dels adults; que els possibilita resoldre situacions de la vida quotidiana (llegir les instruccions d’un joc, d’una recepta,…), o bé accedir al coneixement. Però sobretot els obre la porta al gaudi del text escrit. A… Continuar »


Aventures d’aprenentatge. Construir escola amb el treball per projectes. Mar Esteve Ràfols

Mar Esteve Ràfols és doctora en pedagogia i professora de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport-Blanquerna. Acaba de publicar el seu llibre Aventures d’aprenentatge. En ell relata una pràctica transformadora que converteix els infants en protagonistes actius del seu aprenentatge. Recomanem la seva lectura, així com ho faJordi Llavina en el seu article d’opinió  a La Vanguardia :  //www.lavanguardia.com/opinion/20190403/461440299378/aventuras-de-aprendizaje.html         http://eumoeditorial.com/aventures-aprenentatge-171836 Àrea de Pedagogia  


Aventures d’aprenentatge. Construir escola amb el treball per projectes. Mar Esteve Ràfols

Mar Esteve Ràfols es doctora en pedagogía y profesora de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte-Blanquerna. Acaba de publicar su libro Aventuras de aprendizaje. En él relata una práctica transformadora que convierte a los niños en protagonistas activos de su aprendizaje. Recomendamos su lectura, del mismo modo que lo hace Jordi Llavina en su artículo de opinión en La Vanguardia: //www.lavanguardia.com/opinion/20190403/461440299378/aventuras-de-aprendizaje.html             http://eumoeditorial.com/aventures-aprenentatge-171836 Àrea de Pedagogia


EL MODEL LINGÜÍSTIC DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA. L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES EN UN CONTEXT EDUCATIU MULTILINGÜE I MULTICULTURAL

Com que en la anterior Tribuna Educativa ja vàrem parlar sobre els aspectes acadèmics i socioemocionals que aporta un enfocament plurilingüe integrador a l’aula de llengües estrangeres i pròpies, i a l’aula d’AICLE, ara ens centrarem en les línies d’actuació i de recerca que creiem que són d’interès per tal de continuar aprofundint en el potencial enriquidor d’aquest enfocament. Ens centrarem en 3 punts principalment: Formació del professorat la creació de material d’aprenentatge fonamentat per desenvolupar la competència plurilingüe la connexió amb la neurociència   1. Primer, hem d’entendre que la prioritat no és comptar amb professorat que sigui nadiu… Continuar »


Hiperpaternitat

Escoltar, parlar i llegir sobre hiperpaternitat mentre van arribant centenars de menors no  companyats que intenten trobar un lloc al nostre país resulta dolorosament contradictori. Són els dos extrems en el compliment dels drets de l’infant: un de necessitat i precarietat extrema, i l’altre d’excés en el compliment, si es pot dir d’aquesta manera. Ambdues situacions són poc positives i generen pors, inseguretats i frustracions a diferents nivells, socialment  i psicològica. La hiperpaternitat va ser el tema desenvolupat per la periodista Eva Millet en la commemoració de la Convenció sobre els Drets de l’Infant el dia 20 de novembre del… Continuar »


L’organització del temps i l’espai a Orient i a Occident

L’organització del temps i l’espai a Orient i a Occident Pf. Àngel Jesús Navarro Guareño   Comprendre el cristianisme és essencial per a entendre la nostra cultural actual, ja que aquesta està amarada d’elements cristians que li són propis. Però el cristianisme no va sorgir del no-res. En la seva configuració existiren elements i cultures diverses que hi convergiren. Les seves arrels parteixen d’Israel i el judaisme, que és on pouà tota la seva tradició religiosa. Però la simbologia religiosa del cristianisme va passar també pel sedàs cultural primer de Grècia i després de Roma, i emprengué un camí des… Continuar »


CREATIVITAT-1

Imma Panadès ,    Àrea d’Educació Visual i Plàstica Una definició àmpliament acceptada de creativitat ens remet a ‘la producció d’alguna cosa nova i útil’ (Runco i Jaeger, 2012) es tracta d’una definició molt sintètica i al mateix temps àmplia i inclusiva que el mateix Runco completa amb components estètics i contextuals que, al seu parer, confereixen un caràcter d’autenticitat als processos creatius. Més específica i també molt inclusiva, la versió clàssica, dictada per J. Drevdahl (1956), descriu la creativitat com: ‘La capacitat de produir continguts mentals en qualsevol àmbit, que essencialment es considerin nous, pot tractar-se d’una activitat imaginativa o… Continuar »


Cantants virtuals i imatges que sonen

Sabeu que hi ha cantants inexistents que triomfen a les xarxes, partitures que sonen sense tocar-les, òperes sense orquestra, corals que assagen sense director…On hem anat a parar? En aquest escrit farem un breu recorregut per algunes de les possibilitats aprenentatge, interacció i comunicació entre membres d’una coral i músics que ens ofereix la tecnologia digital aliada amb les xarxes socials, Internet i telèfons mòbils en l’àmbit del cant coral. Estem al segle XXI i en l’era de la revolució digital.  Podem fer com el govern francès o altres, que tendeixen a prohibir els telèfons mòbils i, per tant, les… Continuar »


Programes Intergeneracionals

El Consorci Internacional pels Programes Intergeneracionals (ICIP) (1999) defineix aquest programes com a vehicles per a l’ intercanvi determinat i continuat de recursos i aprenentatge entre les generacions de persones grans i les més joves amb la finalitat d’aconseguir beneficis individuals i socials. És a dir, les persones grans serveixen i eduquen a nens i joves com a tutors, mentors, cuidadors…., i els nens i joves per la seva part, serveixen o eduquen a les persones grans:  els visiten, els acompanyen, els ensenyen informàtica…; també tots junts poden col·laborar  en tasques per a la comunitat com per exemple fent programes… Continuar »


I SI POSEM EL POSEM EL FOCUS EN LA FORMACIÓ INICIAL DELS MESTRES?

Ja fa alguns anys que un ampli sector social i especialment el món de l’educació reivindica persistentment la necessitat no només de reflexionar al voltant de quins són els reptes actuals de l’educació sinó de que cal actuar urgentment sobre els vigents models educatius abans de que la desconnexió entre l’escola i la societat sigui irreversible.   Darrerament, des dels diferents actors implicats s’han promogut fòrums on es debaten quins són els veritables canvis que requereix el sistema educatiu, es fan llistats dels recursos necessaris per millorar-lo, s’estableixen prioritats psicopedagògiques, es proposen noves fórmules metodològiques, s’analitza l’entorn social, les necessitats… Continuar »