De la imatge al text? Sí, molt senzill!

Jorge Coderch,  Àrea d’Informàtica, Ciències Audiovisuals i la seva Didàctica.


Qualsevol eina, quan la sabem emprar correctament, ens fa la vida més fàcil. En algunes ocasions una eina especialitzada ens permet millorar la qualitat del que estem fent i en d’altres les eines ens ajuden a estalviar temps.

Els professionals coneixen molt bé les eines vinculades al seu ofici i les utilitzen amb destresa. El fuster domina l’ús del ribot i de la gúbia tant com el cal·lígraf el de la ploma i el pinzell.

La gestió digital de la informació també té les seves pròpies eines. l’objectiu és el mateix: generar un producte millor, estalviar temps, etc. A més, amb les eines digitals, també podrem aconseguir una millor organització de les dades, la connexió amb altres eines/aplicacions l’accés a les funcionalitats de l’eina des de diversos dispositius…

Una eina que ens serà de gran utilitat, gairebé imprescindible quan descobrim les seves potencialitats, és Google Keep, que ens permetrà prendre notes, classificar-les i recuperar-les des de qualsevol dispositiu. 

Entre d’altres prestacions, podríem destacar la que anuncia el títol de l’article:  passar de la imatge al text (digital). Amb Keep farem la fotografia d’una pàgina d’un llibre, d’un article o d’una notícia. La imatge passarà a formar part una nota de Keep i, amb una sola acció, podrem demanar a Keep que analitzi la imatge generi el text corresponent.

La connexió entre Keep i altres eines de Google farà possible passar aquest text a un document de Google o a un missatge de correu sense haver de copiar i enganxar.

Amb Keep també podríem: redactar notes de text, afegir enllaços, crear llistes, fer anotacions manuscrites, enregistrar audio (que també queda registrat en format text), etc.

Per tal de classificar les anotacions i recuperar-les de forma selectiva podem emprar etiquetes. També ens serà d’utilitat assignar diferents colors a les notes en funció de la seva rellevància, temàtica.

Keep també ens permet activar recordatoris, puntuals o periòdics vinculats a una nota, compartir les notes amb altres persones

En definitiva, és del tot recomanable dedicar uns minuts a aprendre com funciona Keep i afegir-lo al nostre repertori digital d’ús diari.